Calamiteiten

RSL Cleaning is uw partner bij calamiteitenreiniging. Denk hierbij aan het schoonmaken van de gevolgen van water- of brandschade en braak- of bloedschade. Ook schade door plas of ontlasting kunnen wij verwijderen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken - wij vinden niets te gek.

Waterschade

Ongewenst water in uw huis door bijvoorbeeld een gesprongen leiding, lekkage in de rioleering of schade aan uw dak? Wij verwijderen het water en reinigen er na de ruimte waarin het water is vrijgekomen.

Brand en roet schade

Heeft u brand gehad in uw woning? Wij kunnen de schade door brand reinigen. Schakel ons zo snel mogelijk in, zodat de schade beperkt blijft.

Bloed en braak schade

Heeft er een ongeval plaats gevonden waarbij er bloed vrij is gekomen, of zijn er menstruatievlekken ontstaan? Neem dan direct contact met ons op, zodat wij de schade kunnen desinfecteren en reinigen. Ook braakschade kunnen wij reinigen.

Urine en ontlasting schade

Schade door plas en ontlasting worden ook door ons gereinigd. Wij worden hiervoor op regelmatige basis ingeshcakeld. Des te eerder u contact opneemt, des te beter de schade gedesinfecteerd en gereinigd kan worden.